Vill du ställa om er verksamhet och ta ansvar för miljön?
Jag hjälper film- och tv- branschens olika aktörer att ställa om och bli miljövänlig. Det kan handla om att analysera hur miljö- och klimatpåverkan bidrar positivt och negativ till samhällsomställningen. Idag hjälper jag produktionsbolag, tv-kanaler, kulturella institutioner och branschorganisationer att hitta sin väg fram i den gröna omställningen och hållbarhetsfrågorna. Ibland med kortare uppdrag så som inspirerande workshops eller föreläsningar för bolagsledning och ert team. Ibland längre uppdrag där klimatanalys, policyarbete implementering, hållbarhets rapportering och utvärdering av miljömålen görs.

Vill du ställa om er verksamhet och ta ansvar för miljön?
Jag hjälper film- och tv- branschens olika aktörer att ställa om och bli miljövänlig. Det kan handla om att analysera hur miljö- och klimatpåverkan bidrar positivt och negativ till samhällsomställningen. Idag hjälper jag produktionsbolag, tv-kanaler, kulturella institutioner och branschorganisationer att hitta sin väg fram i den gröna omställningen och hållbarhetsfrågorna. Ibland med kortare uppdrag så som inspirerande workshops eller föreläsningar för bolagsledning och ert team. Ibland längre uppdrag där klimatanalys, policyarbete implementering, hållbarhets rapportering och utvärdering av miljömålen görs.

Vill du ställa om er verksamhet och ta ansvar för miljön?
Jag hjälper film- och tv- branschens olika aktörer att ställa om och bli miljövänlig. Det kan handla om att analysera hur miljö- och klimatpåverkan bidrar positivt och negativ till samhällsomställningen. Idag hjälper jag produktionsbolag, tv-kanaler, kulturella institutioner och branschorganisationer att hitta sin väg fram i den gröna omställningen och hållbarhetsfrågorna. Ibland med kortare uppdrag så som inspirerande workshops eller föreläsningar för bolagsledning och ert team. Ibland längre uppdrag där klimatanalys, policyarbete implementering, hållbarhets rapportering och utvärdering av miljömålen görs.

Ronny Fritsche
Sustainability expert in film and tv & Producer
+46 708 39 48 28
ronny (a) avokadofilm.se

Copyright Krokodilpäron 2024. All rights reserved.